Maintenance / Alarms

Ignos Alarms

 • Oversikt over alarmer og feilmeldinger for alle maskiner
 • Følg med på maskintilstand og prioriter vedlikehold basert på behov og innsikt

  Få varsling av alarmer og oppdag hvilket utstyr som har behov for service.

  Tilstandsbasert vedlikehold

  Identifiser alarmer som bør utløse service for å sikre kontinuerlig og feilfri produksjon.

  Oversikt over alle alarmer per maskin og fordeling av alvorlighetsgrad

  Oversikten over alarmer for hver maskin lar deg undersøke om flere alarmer har oppstått samtidig og avdekke årsakene. For hver maskin vil du også kunne se fordelingen av alvorlighetsgrad og varighet for hver alarmkategori.

  Ignos Alarms gir innsikt i alle detaljer om utstyret, f.eks. posisjon, belastning, temperaturer, etc. i det alarmen oppstår.

  Alarmdetaljer

  Se alarmer og feilmeldinger i kontekst med andre data fra maskinen og produktet.

  Kontakt oss

  Er du klar for å ta bedriften din et steg videre?