Applikasjoner

Økte fordeler uten økte kostnader

Ignos leverer programvareløsninger og en dataplattform som muliggjør å samle inn og bruke all relevant data fra bedriften.
Vi kombinerer denne dataen med innsikten fra dine ansatte for å forbedre produksjonsprosesser, utnyttelse av maskiner og verktøy, vedlikehold, samt dokumentasjon.

Måten vi jobber på: Collect. Learn Improve. Repeat.

Collect

Vi samler data fra maskiner og datasystemer, setter dem i kontekst og organiserer dem i en felles plattform.

Learn

Våre applikasjoner bygd på denne plattformen gir mulighet for dypere forståelse av egne prosesser og verdifull læring.

Improve

Læringen gir mulighet til å skape løsninger som kan forenkle og forbedre bedriften.

Repeat

Vi tror på små forbedringer som bygger på hverandre. Små steg som gir verdi underveis, er kostnadseffektivt.

Applikasjoner

Ignos leverer programvareløsninger og en dataplattform som muliggjør å samle inn og bruke all relevant data fra bedriften.

Utilization

Se status og utnyttelsesgrad av produksjonsressursene dine. Forstå årsakene til nedetid.

Sustainability

Dokumenter utslipp knyttet til produksjon og øk din bedrifts miljøbevissthet.

Maintenance / Alarms

Få oversikt over alarmer og identifiser hvilket utstyr som trenger service.

Measurement forms

Reduser tiden brukt på å strukturere og dokumentere alle målingene dine under produksjon.

Measuring tools

Et søkbart register over måleverktøy. Holder oversikt over både siste kalibrering og siste brukte plassering.

MRB

Setter automatisk sammen Manufacturing Record Book (MRB) i samsvar med kundens krav.

Keep

Ta vare på CNC programmer og all relevant informasjon knyttet til maskinoperasjoner. Oppnå raskere omstilling av maskinene.

Engage

En løsning som kan forenkle prosesser og gi operatørene en intuitiv arbeidsflate som eliminerer alt det unødvendige og forenkler arbeidsflyten.

Kontakt oss

Er du klar for å ta bedriften din et steg videre?