Measuring tools

Et søkbart register over alle måleverktøy. Holder oversikt over kalibreringsdatoer og siste sted verktøyet ble brukt.

Kombiner “Measurement Tools” med “Measurement Forms” for å dokumentere bruk av hvert enkelt måleverktøy

Alle måleverktøy vil være tilgjengelige direkte i måleskjemaet, identifisert med et unikt ID-nummer.

Oversikt over kalibreringsdatoer

Enkel oversikt over kalibreringsdatoer sørger for at alle måleverktøy er oppdatert.

Sporing av måleverktøy

Søk frem siste sted verktøyet ble brukt — sparer tid som ellers ville blitt brukt på leting.

Kontakt oss

Er du klar for å ta bedriften din et steg videre?