The Learning Factory

by Ignos

Collect. Learn. Improve. Repeat.

The Learning Factory er en fabrikk som lærer av sine egne data og prosesser, samt sine ansattes evner til å anvende disse dataene til forbedringer.

Vi har som mål å forenkle komplekse prosesser ved å bruke dine relevante data og erfaringer, på tvers av virksomhetens områder og avdelinger. Vi gir tilgang til data via verktøy som kan integreres på tvers av alle maskiner, utstyr og datakilder. Dataene er kontekstualisert og presentert på en intuitiv måte slik at innsikten kan kombineres med de ansattes ferdigheter og ideer.

Ignos gjør data forståelig, vi kaller dette «make data speak human» Dette gir igjen et grunnlag for økt maskinutnyttelse, forbedring av prosesser og bedre arbeidsplasser.

Fokus på verdi

Vi er nesten fristet til å hevde at teknologi ikke er interessant. Selv om vi også er en teknologileverandør, fokuserer vi mer på oppgavene enn på teknologien i seg selv.

The Learning Factory handler mindre om teknologien og mer om brukerne. Den mest effektive måten å bygge The Learning Factory på er nedenfra og opp, ved hjelp av data og de ansattes sunne fornuft og erfaringer.

De rette verktøyene gir nye muligheter

Ved å gi dine ansatte bedre forståelse av prosessene og samtidig gi dem muligheten til å påvirke prosessene, legger du grunnlaget for å jobbe smartere.

Som en snekker erstatter en hammer med en spikerpistol, hjelper vi dine ansatte med å jobbe raskere, jevnere og mindre anstrengende enn før.

Digitalisering på riktig måte

Ansatte er nøkkelen. The Learning Factory gir en unik mulighet til å implementere endringer som er drevet av ansatte og som kan forbedre produksjonsprosedyrer og effektivitet.

Kontakt oss

Er du klar for å ta bedriften din et steg videre?