Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Ignos samler inn og bruker personopplysninger. Denne uttalelsen inneholder informasjon du har krav på når data samles inn fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Ignos er behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.

1. Klient- og leverandørdata

Ignos behandler personopplysninger om klienter og leverandører i tillegg til eventuelle tredjeparter der dette er nødvendig for å oppfylle kontraktsforpliktelser. De personopplysningene som behandles, består hovedsakelig av navn, telefonnummer og e-postadresser til kontakter blant klienter og leverandører. Personopplysningene lagres i vårt CRM- og økonomisystem.

2. Personopplysninger i forbindelse med markedsføring

Alle kontaktskjemaer på nettstedet kan brukes til å kontakte oss. Den registrerte gir de personlige dataene som er nødvendige for at Ignos skal kunne ta kontakt, og den registrerte gir dermed samtykke til at dataene brukes. Slike personopplysninger kan bestå av navn, e-postadresser og telefonnumre. Dataene kan ikke videreformidles til tredjepart uten den registrertes samtykke. Administrasjonssjefen og administrerende direktør håndterer disse henvendelsene. Personopplysningene lagres ikke hvis det ikke er behov for ytterligere samarbeid med den registrerte. Pixa AS er leverandøren av nettstedet og har tilgang til henvendelser som kommer med kontaktskjemaene. Loggen slettes én gang i året.

Google Analytics:
Ignos bruker Google Analytics som et verktøy for å kartlegge nettstedsaktivitet. Informasjonen som lagres her, kan ikke spores tilbake til den enkelte og inneholder ingen personopplysninger.

3. Personaldata

Ignos behandler personopplysninger i forbindelse med personaldata. De personopplysningene som behandles i denne sammenhengen inkluderer biografiske data, lønnsinformasjon, vurderinger, informasjon om pårørende og kvalifikasjoner. Uheldige jobbsøkere vil motta en avvisningsmelding som sier at vi ikke lenger trenger deres personopplysninger, og at de må svare hvis de ønsker at det skal slettes. Det kan noen ganger være nødvendig å sende en ansattes CV i forbindelse med jobbtilbud og prosjekter. Samtykke gis av den ansatte før den sendes, og logges inn i prosjektet.

4. Datasikkerhet

Hatteland Solutions AS opererer Ignos sine systemer på egne servere og lagrer dermed personopplysninger fra Ignos. Samarbeidet styres av en databehandleravtale, og Hatteland Solutions utleverer ikke dataene til tredjeparter.

5. Den registrertes rettigheter

Ignos sin behandling av personopplysninger reguleres av Personopplysningsloven (se også EUs generelle personvernforordning (GDPR)).

a. Rett til innsyn
På forespørsel har enhver rett til å vite hvilken type personopplysningsbehandling Ignos utfører, samt grunnleggende informasjon om disse prosessene. Denne informasjonen gis i denne personvernerklæringen.

b. Korrigering og sletting av ugyldige personopplysninger
Hvis Ignos behandler personopplysninger om deg som er unøyaktige, ufullstendige eller som det ikke er tillatt å behandle, kan du kreve at Ignos retter, supplerer eller sletter slike data. Hvor det er mulig, skal Ignos sørge for at feilen ikke påvirker deg negativt, f.eks. ved å informere mottakere om unøyaktigheter i den leverte informasjonen.

c. Dataportabilitet
Enkeltpersoner eier sine egne data. Dette betyr at du har rett til å overføre dataene dine fra ett selskap til et annet. Denne retten gjelder bare informasjonen som de registrerte har gitt til behandlingsansvarlige. Informasjon eller analyser som behandlingsansvarlige har generert basert på dataene, må ikke videreformidles.

Effective Date: 30-Nov-2022
Last Updated: 30-Nov-2022

6.1 Hva er informasjonskapsler?

Denne informasjonskapsel-policyen forklarer hva informasjonskapsler er og hvordan vi bruker dem, hvilke typer informasjonskapsler vi bruker, det vil si informasjonen vi samler inn ved hjelp av informasjonskapsler og hvordan den informasjonen brukes, samt hvordan du administrerer informasjonskapselinnstillingene dine.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som brukes til å lagre små biter med informasjon. De lagres på enheten din når nettstedet lastes inn i nettleseren din. Disse informasjonskapslene hjelper oss med å få nettstedet til å fungere ordentlig, gjøre det mer sikkert, gi bedre brukeropplevelse og forstå hvordan nettstedet fungerer og for å analysere hva som fungerer og hvor det trenger forbedring.

6.2 Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Som de fleste av nettjenestene, bruker nettstedet vårt førsteparts- og tredjeparts-informasjonskapsler til flere formål. Førsteparts-informasjonskapsler er hovedsakelig nødvendige for at nettstedet skal fungere på riktig måte, og de samler ikke inn noen av dine personlig identifiserbare data.

De tredjeparts-informasjonskapslene som brukes på nettstedet vårt, er hovedsakelig for å forstå hvordan nettstedet fungerer, hvordan du samhandler med nettstedet vårt, holder tjenestene våre sikre, gir annonser som er relevante for deg, og alt i alt gi deg en bedre og forbedret brukeropplevelse og hjelpe deg med å fremskynde dine fremtidige interaksjoner med nettstedet vårt.

6.3 Typer informasjonskapsler vi bruker

 

6.4 Administrer informasjonskapselinnstillinger

Informasjonskapselinnstillinger

Du kan endre informasjonskapselinnstillingene når som helst ved å klikke på knappen ovenfor. Dette vil la deg besøke informasjonskapselgodkjenningsbanneret igjen og endre preferansene dine eller trekke tilbake samtykket ditt umiddelbart.

I tillegg til dette tilbyr forskjellige nettlesere forskjellige metoder for å blokkere og slette informasjonskapsler som brukes av nettsteder. Du kan endre innstillingene i nettleseren din for å blokkere/slette informasjonskapsler. Nedenfor finner du lenker til støttedokumentene om hvordan du administrerer og sletter informasjonskapsler fra de største nettleserne.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Hvis du bruker en annen nettleser, besøk nettleserens offisielle støttedokumenter.