MRB

Manufacturing Record Book

Bakgrunn

Olje og Gass-bransjen etterspør omfattende dokumentasjonspakker (MRB) for leveransene. Mange opplever denne prosessen som både tidkrevende og utfordrende. Hovedmålet med vår MRB-løsning er å redusere tidsforbruket, og samtidig øke kvaliteten på dokumentasjonspakkene.

Utfordringen

 • Manuelt arbeid er tidkrevende
 • Mulighet for menneskelige feil
 • Personavhengig
 • Ulike kunder har forskjellige krav og krever egne maler

Løsningen

 • Oppretter MRB automatisk i samsvar med kundens mal. Systemet håndterer flere forskjellige maler.
 • Håndterer revisjoner i flernivå-leveranser (BOM-produktstrukturer) der det gjøres endringer på ett eller flere nivåer.
 • Krav og beskrivelser oppdateres automatisk etter hvert som de blir fullført.
 • Dokumentpakkene er klare samtidig som produktene/prosjektene blir sendt fra fabrikken, uten ekstra arbeid for å sikre at alle krav og dokumenter er inkludert.

Verdi

 • Betydelig tidsbesparelse ved bygging av MRB.
 • Tracelister som viser riktig informasjon om produktstrukturen.
 • Generer tracelister for produktstrukturen.

Kontakt oss

Er du klar for å ta bedriften din et steg videre?