Measurement forms

Effektiviser dokumenteringen av alle målinger under produksjon

75% redusert tid på å dokumentere målinger hos Aarbakke.

Konverter tegningene dine til et måleskjema

Alle dimensjoner og toleranser konverteres til input-felter i et digitalt skjema basert på tegningene av produktet.

Kombiner «Measurement Forms» med «Measurement Tools» for å dokumentere bruk av hvert enkelt måleverktøy

Sporbarhet og kontroll på alle brukte måleverktøy. Dette gjør det enkelt for intern kvalitetskontroll og for kunder, som kan se om målingen er utført ihht spesifikasjonene.

Optimalisert rekkefølge

Måleskjema har funksjoner for å sortere dimensjonene etter gitte regler for å spare tid for operatøren.

Eksporter måleskjema direkte til produktdokumentasjonen

Ferdig utfylt måleskjema kan enkelt eksporteres som en ferdig rapport til bruk i produkt dokumentasjonen.

Kontakt oss

Er du klar for å ta bedriften din et steg videre?